tebeyo-academie

Training, advies en scholing voor hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik en huiselijk geweld

Enkele inzichtenDe gevolgen van seksueel misbruik en huiselijk geweld zijn veel ingrijpender dan veel mensen weten!

Als slachtoffer raak je je basis kwijt. Je weet niet meer wie je bent, wat je wilt, hoe dingen horen te werken. Er is een constante verwarring over alle grote en kleine dingen in het leven. Daarom gaat er vaak ook zoveel mis in het leven van een slachtoffer.

Er zijn veel oordelen en vooroordelen over slachtoffers van misbruik en geweld;

'Ze zal er wel om gevraagd hebben'

'Ze laten zich toch zelf vernederen?'

Een slachtoffer vraagt NOOIT om slachtoffer te worden!! Niemand heeft ooit het recht om de ander te misbruiken of mishandelen, ook niet als de ander iets stoms doet...

Daders lijken veel minder te maken te krijgen met vooroordelen. Omdat slachtoffers door schaamte en taboe zwijgen, kan misbruik of mishandeling jarenlang doorgaan. Ze moeten vaak vluchten, worden geconfronteerd met jarenlange therapie, schulden etc.

Als wij als familie en vrienden onze handen van een slachtoffer aftrekken omdat we het moeilijk vinden, kan iemand nog maar één kant op; richting dader(s). Dat kan de bedoeling niet zijn...

Met deze website, trainingen en boek hoop ik mee te helpen het taboe van geweld en misbruik te doorbreken. Slachtoffers zijn intens eenzaam in hun overleving. Ik hoop dat met meer begrip in onze maatschappij slachtoffers een betere kans krijgen op herstel en weer gewoon mee kunnen doen met het leven van alledag.


rapport: :In plaats van overleven

Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van Praktijk Tebéyo in het aanbod van psychologische hulpverlening voor slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld in de regio Haaglanden

samenvatting: In plaats van overleven